Porttelefon Stockholm

PorttelefonEn porttelefon ger både ökad säkerhet och ökad bekvämlighet. Besökaren ringer på porttelefonen till den boende eller det företag den vill träffa. Den som svarar väljer sedan om porten ska öppnas eller inte. Eftersom varje besökare måste godkännas varje gång så ger det en ökad trygghet och säkerhet. Både nycklar och portkoder kan komma på villovägar. Särskilt portkoder är lätta att lämna över till tredje part eller på annat vis sprida.

Idag har många bostadsfastigheter bara porttelefon och nyckeltaggar eller brickor för de boende. Taggar och brickor som kommer bort kan enkelt spärras i systemet och är betydligt billigare och enklare att administrera än en borttappad nyckel.

I dagsläget har många slutat använda fast telefon. Därför kan porttelefonen kopplas till såväl fast telefon som mobiltelefon eller användas med IP-telefoni. Systemen är lätta att administrera och bygga ut om det behövs.

Kontakta Karla Lås AB i Stockholm på 08-660 77 22 eller via vårt kontaktformulär om du vill veta mer om hur du går till att installera en porttelefon eller uppgradera befintligt system.

Vill du ha vår hjälp?

Behöver du hjälp med något eller har frågor om vårat sortiment?