Dörrar

Vi monterar lås, dörrar och passersystem av många olika slag och är alltid noga med att uppfylla både kundens behov och de krav som försäkringsbolag ställer. I vårt sortiment hittar du alla de tillbehör som behövs för att tillgodose dina säkerhetskrav så som dörrautomatik, dörrstängare, brytskydd, porttelefoner, passersystem, med mera.

Hos Karla Lås AB i Stockholm kan du boka en dörrmontör som kostnadsfritt kommer på besök och ger dig en offert för dörrlösningen som passar dina behov bäst. Eftersom många bostadsrättsföreningar har krav på dörrars utseende så kan vår snickare hjälpa till att skapa precis rätt utseende.

Ibland är estetik lika viktigt som säkerhet. Därför har vi utvecklat den så kallade Karlaskenan som är ett speciellt brytskydd för portar. Den målas för att matcha portens färg och kan anpassas för att passa in även på äldre typer av träportar.

Hör av dig till oss på 08-660 77 22 eller via vårt kontaktformulär när det är dags för en ny dörr! 

Passersystem

Karla Lås AB i Stockholm installerar och underhåller flera typer av passersystem – en modern typ av låssystem som styrs elektroniskt, ibland anslutet direkt till strömkälla och ibland drivet av batteri. Istället för vanliga nycklar används passerkort, nyckelbrickor, taggar eller passerbrickor.

Vi hjälper dig gärna hitta en lösning som fungerar för hela fastigheten. Med en helhetssyn på säkerheten skyddar du lättare dina tillgångar. Den här typen av system har flera fördelar;

Nyckelkontroll:
Enkelt att spärra borttappade taggar och kort.

Händelselogg:
Se vem som passerat var och när.

Styr över tillträde:
Anpassa vilka dörrar som ska öppnas för vem och vilken tid på dygnet de ska öppnas.

Anpassningsbart:
Lätt att bygga ut eller förändra, helt baserat på framtida behov.

Användarvänligt:
Lätt att tillgänglighetsanpassa, smidigt att använda, ger hög säkerhet för investerade pengar.

Passersystem används ofta för platser där många människor rör sig och där du vill hålla obehöriga ute. Det finns läsare för både inomhusbruk och utomhusbruk och de används ofta för platser som kontor, garage eller hyreshus.

Vanliga tillval till systemen är porttelefon eller bokningstavlor som till exempel används för tvättstugebokningar i hyreshus. För dig som har höga krav på säkerhet har vi system med krypterad kommunikation mellan läsare och central och programvara som låter dig samordna flera säkerhetsfunktioner så som lås, larm eller kameraövervakning.

Sett till drift, underhåll och säkerhet är passersystem ett av de mest kostnadseffektiva låssystemen. Justeringarna i systemet är billigare och taggar eller kort som kommer på villovägar kan enkelt spärras i systemet. Systemet går att bygga till eller programmera om ifall något förändras vid till exempel ombyggnation vilket ger lösningen en lång livslängd.

Boka en säkerhetsmontör från Karla Lås AB idag! Kontakta oss på 08-660 77 22 eller via vårt kontaktformulär. Vi hjälper dig hitta passersystemet som uppfyller just dina krav och behov.

Dörröppnare

Karla Lås AB har erfaren personal som installerar och underhåller dörrautomatik i alla typer av fastigheter. Vi har ett brett produktutbud och kunniga medarbetare som hjälper dig hitta exakt rätt lösning för dina behov.

Vi har automatiska dörröppnare för:

Slagdörrar
Skjutdörrar

Till dessa har vi såklart också alla tillbehör så som:

Armbågskontakter
Sensorer
Handsändar

Slagdörrsautomatik används till både enkla och parbladiga dörrar. De återfinns på många ställen så som sjukhus, butiker, kontor eller villor. Automatiken fungerar också på tunga dörrar och används med olika typer av kontakter och sensorer för att till exempel tillgänglighetsanpassa byggnader. Dörrautomatiken kan till exempel utlösas med hjälp av ett lätt tryck på dörren eller med hjälp av en armbågskontakt.

Skjutdörrsautomatik återfinns ofta på ställen där det är mycket persontrafik. Skjutdörrar är vanliga på till exempel sjukhus, butiker, gallerior, flygplatser eller hotell.

Vi tar fram lösningar med hänsyn till regelverk, säkerhet och dina behov. Kontakta Karla Lås AB i Stockholm på 08-660 77 22 eller via vårt kontaktformulär om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa dig att öppna dörrar.

Säkerhetsdörr

Våra låssmeder installerar inte bara lås med tillhörande attiraljer, från Karla Lås AB i Stockholm kan du köpa hela dörren, inklusive montering. När du ska byta ytterdörr är just säkerhetsdörren ett tryggt val. Den skyddar inte bara mot inbrott, men även mot brand och förhindrar att farliga brandgaser läcker in om oturen skulle vara framme och det börjar brinna i huset.

För säkerhetsdörrar gäller inte bara krav på själva dörren utan också på hur den installeras. Bostadsrättsföreningar har ibland också krav på ett enhetligt utseende på dörrar i fastigheten. Vår skickliga snickare ser till att utseendet blir rätt. Du kan kostnadsfritt boka en dörrmontör från Karla Lås som kommer till dig och ger en offert på en dörr som passar just de behov du har och de krav som försäkringsbolag ställer.

Oavsett om du bara vill byta en ytterdörr eller alla dörrar i en hel fastighet så kan vi lösa det åt dig. Kontakta oss på 08-660 77 22 eller via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig hitta rätt dörrar och vid större projekt kan vi även hjälpa till med andra fastighetstillbehör så som:

Fastighetsboxar
Dörrar
Lås
Passersystem
Porttelefoner
Med mera

Brytskydd

Brytskydd installeras på dörrar för att förhindra att inbrottstjuvar kan få in sina brytverktyg mellan dörr och karm. Många skyddar enbart sin ytterdörr, men tänker inte på att de flesta inbrott sker via fönster, balkongdörren eller altandörren. Du kan montera brytskydd även på den typen av dörrar för att öka din säkerhet och trygghet. Ofta verkar själva installationen avskräckande på inbrottstjuvar eftersom den syns utifrån.

Karla Lås AB har utvecklat ett speciellt brytskydd för portar. Det kallas för Karlaskenan och löper hela dörrens längd. Karlaskenan lackas i portens färg och passar därför också på äldre portar och dörrar i trä som annars kan vara lätta för tjuven att forcera.

Vi säljer och monterar även brytskydd av både modell C-profilen och T-profilen. C-profilen är tvådelad och monteras längs hela dörren. T-profilen monteras på dörrens utsida på själva dörrbladet och förhindrar specifikt att låsfallen i låshuset kan manipuleras.

Kontakta Karla Lås AB i Stockholm på 08-660 77 22 eller via vårt kontaktformulär om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig öka din säkerhet.

Dörrstängare

Vi på Karla Lås AB i Stockholm säljer, monterar och underhåller dörrstängare. Med hjälp av dörrstängare skyddar du din fastighet eftersom dörrar som inte ska lämnas öppna inte heller riskerar att lämnas så. En självstängande dörr skyddar till exempel mot brandspridning och hindrar dörrar från att lämnas öppna eller från att oavsiktligt blåsa upp. Dörrstängare monteras på ytterdörrar såväl som innerdörrar. De används på branddörrar och längs utrymningsvägar i större byggnader som används av allmänheten.

Vi säljer bland annat:

Dörrstängare med glidarm
Dörrstängare med standardarm
Infällda dörrstängare
Golvdörrstängare
Dörrstängare med frisvingsfunktion

Hör av dig till oss på Karla Lås AB på 08-660 77 22 eller via vårt kontaktformulär om du har frågor om dörrstängare eller andra dörrtillbehör.

Porttelefon

En porttelefon ger både ökad säkerhet och ökad bekvämlighet. Besökaren ringer på porttelefonen till den boende eller det företag den vill träffa. Den som svarar väljer sedan om porten ska öppnas eller inte. Eftersom varje besökare måste godkännas varje gång så ger det en ökad trygghet och säkerhet. Både nycklar och portkoder kan komma på villovägar. Särskilt portkoder är lätta att lämna över till tredje part eller på annat vis sprida.

Idag har många bostadsfastigheter bara porttelefon och nyckeltaggar eller brickor för de boende. Taggar och brickor som kommer bort kan enkelt spärras i systemet och är betydligt billigare och enklare att administrera än en borttappad nyckel.

I dagsläget har många slutat använda fast telefon. Därför kan porttelefonen kopplas till såväl fast telefon som mobiltelefon eller användas med IP-telefoni. Systemen är lätta att administrera och bygga ut om det behövs.

Kontakta Karla Lås AB i Stockholm på 08-660 77 22 eller via vårt kontaktformulär om du vill veta mer om hur du går till att installera en porttelefon eller uppgradera befintligt system.

Vill du ha vår hjälp?

Behöver du hjälp med något eller har frågor om vårat sortiment?